MỘT SỐ LƯU Ý CHỐNG CHÁY NỔ TRONG KHU BẾP CÔNG NGHIỆP

Các khu bếp công nghiệp, quán ăn, nhà hàng khách sạn, … là nơi thường xuyên có nguy cơ cháy nổ cao bởi vì thường xuyên tiếp xúc lửa lớn và các chất xúc tác như dầu mỡ, hơi nóng từ các thiết bị, các vật liệu dễ bắt cháy có sẵn trong các nhà […]