Tủ hấp cơm 3 cánh ( có kính)

CẤU TẠO TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP 3 CÁNH NHÂN NGHĨA

Trong thời buổi kinh tế thị trường mọi thứ đều phát triển, các khu công nghiệp, trường học,… mọc lên như nấm với hàng ngàn công nhân, học sinh, … thì việc cần một số lượng thực phẩm, cụ thể là cơm để phục vụ và đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày cũng […]