Chảo nấu hơi

Giá chảo nấu hơi (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 143

Chảo hơi tự điều khiển

Giá chảo hơi tự điều khiển (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 136