Bàn ăn 4 ghế inox

Giá bàn ăn 4 ghế inox (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 186

Bàn kệ inox nhà hàng ,khách sạn

Giá bàn kệ inox nhà hàng ,khách sạn (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 184

Bàn tròn xếp 3

Giá bàn tròn xếp 3 (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN- 160