Nối Nấu Phở Sử Dụng Điện

Giá nồi nấu nước dùng 25 lít – 30 lít  – 40 lít  – 50 lít – 60 lít  – 70 lít – 80 lít (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 670 Nồi nấu phở sử dụng điện inox công nghiệp mang lại nhiều tiện ích […]