Bàn tròn xếp 3

Giá bàn tròn xếp 3 (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN- 160

Bàn tròn chân xếp

Giá bàn tròn chân xếp (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 161

Bàn chữ nhật chân xếp

Giá bàn chữ nhật chân xếp (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm : INN – 162

Bàn ăn công nhân

Giá bàn ăn công nhân (nhận đặt theo kích thước yêu cầu) : liên hệ Mã sản phẩm  : INN – 159